هاست ایران بهتر است یا خارج ؟

یکی از سوالات کاربران که بارها پرسیده شده مربوط به کشور میزبان هاست هست که هاست ایرانی بهتر است یا خارجی ما در این مقاله